Ajalugu

21. mail 2019 võttis Rõuge vallavolikogu vastu otsuse nr 1-3/35 Rõuge Koostöökeskuse asutamisest alates 01. sept 2019. Samal istungil kinnitati Rõuge Koostöökeskuse põhimäärus ja struktuur.

Rõuge Koostöökeskuse eesmärk on koondada kõikide Rõuge Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tugispetsialistid ühtse juhtimise alla, et tõsta haridust toetavate tugiteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust Rõuge valla lastele ja noortele.

Alates 2020. aasta septembrist osutab Rõuge Koostöökeskus ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele ja noortele.

Rõuge Koostöökeskuse juhatajad
2019 – 2022 Maie Oppar
2022 – Grete Heinaste