Teenused

Rõuge Koostöökeskus osutab Rõuge valla lastele ja noortele tugiteenuseid.

Tugispetsialistid toetavad lapse/noore arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi selleks, et laps/noor saaks oma potentsiaali täiel määral rakendada. Iga tugispetsialisti töö osaks on ennetamine, hindamine, sekkumine ja nii lapse/noore, vanema kui ka koolipersonali juhendamine ja nõustamine.